Knihovna v číslech

 


 

Roční
  výkaz knihovny Nedachlebice


 

 

 


 

 

2011


 

 

          2012


 

 

               2013              


 

 

2014             


 

 

2015


 
 

Počet obyvatel


 
 

803


 
 

           805


 
 

804


 

  784
 


  784
 

 

Čtenáři celkem


 

 

68


 

 

           78


 

 

59


 

  58
 

 

  59


 

 

Z toho do 15 let


 

 

8


 

 

           16


 

 

20


 

  19
 

 

21


 

 

Návštěvníci knihovny


 

 

171


 

 

            273


 

 

423


 

  428
 

 

492


 

 

Návštěvníci on-line služeb


 

 

    2


 

 

             11


 

 

35


 

  32
 

 

23


 

 

Výpůjčky knih celkem


 

 

580


 

 

            824


 

 

1189


 

  1267
 

 

1206


 

 

Komentář k tabulce:

Od srpna 2014 je knihovna otevřena od 17 hod do 18,30 hod, což je o půlhodinu kratší doba než v obdobích předchozích. Výpůjčky knih se od loňského roku snížily - ale dle výkazu je patrné, že návštěv čtenářů bylo v loňském roce v knihovně více. Proto si myslím, že nelze tvrdit, že kratší výpůjční doba knihovny má vliv na počet vypůjčených knih.

Počet registrovaných čtenářů se stále mění - čtenáři, kteří knihovnu nenavštíví za poslední dva roky vůbec, jsou z registrace vyřazeni. Ke dni 31. 12. 2015 je registrováno celkem 59 čtenářů, z toho 21 osob jsou čtenáři do 15 let. Přesto je tato informace není zcela přesná, protože je spousta rodičů, které svým dětem registraci nevyřídí a knihy jim půjčují na svoji průkazku.

Myslím, že registrovaných čtenářů by v naší obci mohlo být více. A budu moc ráda, když se čtenářské registrace rozrostou, těším se na vás :)