Historie knihovny


 

Knihovna vznikla při základní škole v Nedachlebicích asi kolem r. 1905 při Spolku Omladina. Na jejím vzniku měl největší podíl tehdejší farář z Bílovic, pan Inocenc Obdržálek, který na základní škole vyučoval. Spolu s mladými lidmi, kteří se o četbu zajímali, založili místní knihovnu.

V knihovně působila spousta knihovníků, ale přesná jména všech se mi nepodařilo zjistit.

V 50.letech min. století vedl knihovnu pan Jaroslav Vašek, poté pan Vojtěch Hubáček. Po něm přebírá a má na starosti knihovnu paní Marie Blažková.

V r. 1981 byla škola zrušena, ale knihovna zde zůstává a stále funguje. V této době je knihovnicí paní Věra Dostálková.

V r. 1988 se knihovna stěhuje na budovu tehdejšího MNV (dnes Obecní úřad), kde sídlí dodnes. Začátkem 90.let přešla knihovna pod obecní úřad Nedachlebice.

Další jména knihovníků: pan Šuranský Josef (Nedachlebice č. 174)

                                  pan Macenauer

                                  paní Martina Srncová (Dostálková; 1994 - 1998)

                                  paní Lenka Závodná (Dostálková; 1999 - 2001, 2005 - červen 2012)

Od června 2012 je knihovnicí paní Michaela Křenková.


 

* děkuji za informace panu Vratislavu Němečkovi, panu Josefu Bartasovi a paní Lence Závodné

* víte-li další zajímavosti, které by sem měly patřit, určitě se mi ozvěte, budu moc ráda :)