Kontakt

Místní knihovna Nedachlebice
Nedachlebice 250
687 12 Nedachlebice

Knihovnice: Michaela Křenková

E-mail:knihovnanedachlebice@gmail.com